Grupa 1

  1. Długość pojazdu kosmicznego zmierzona na Ziemi przed jego startem wynosi 200 m. W chwili, gdy pojazd porusza się z szybkością 0,3 c, jego długość zmierzona przez obserwatora na Ziemi wynosi około:

a)      60 m, b) 190,8 m, c) 200 m, d) 666,7 m

 

  1. Długość pojazdu z pytania 1. zmierzona przez podróżujących w nim kosmonautów wynosi około:

a)      60 m, b) 190,8 m, c) 200 m, d) 666,7 m

 

  1. Jaś twierdzi, że szybkość elektronów w wodzie może być większa od szybkości światła w wodzie, a Małgosia, że szybkość elektronów w próżni może być większa niż szybkość światła w próżni.

a)      oboje mają rację, b) rację ma tylko Jaś, c) rację ma tylko Małgosia, d) oba poglądy są fałszywe

 

  1. Z działka elektronowego wyleciały w tę samą stronę dwa elektrony o szybkościach 0,4c i 0,8c. Ich względna szybkość wynosi:

a)      0,303c, b) 0,4c, c) 0,588c, d) 0,909c

 

  1. Wyjaśniając koledze paradoks bliźniąt, powołasz się na:

a)      względność pojęcia równoczesności, b) skrócenie długości, c) dylatację czasu, d) nieinercjalność układu, w którym znajduje się kosmonauta

 

  1. Zależność prędkości od czasu dla elektronu przyspieszonego stałym polem elektrycznym najlepiej przedstawia wykres:

 

 

 

 

 


  1. Bolek i Lolek poruszają się naprzeciw siebie w dwóch jednakowych rakietach o długościach własnych 100 m. Względem obserwatora na Ziemi szybkości obu rakiet wynoszą 0,6c. Lolek ocenia, że długość rakiety zbliżającego się Bolka wynosi około:

a)      100 m, b) 80 m, c) 67,77 m, d) 47 m

 

  1. Obserwator na Ziemi ocenia długość poruszającej się rakiety Bolka na:

a)      100 m, b) 80 m, c) 67,77 m, d) 47 m

 

  1. Dwa protony poruszają się z relatywistycznymi szybkościami, których stosunek wynosi 2. Energia kinetyczna szybszego protonu jest w porównaniu z energią kinetyczną protonu wolniejszego:

a)      4 razy większa, b) ponad 4 razy większa, c) nieco mniej niż 4 razy większa, d) taka sama

 

  1. Kulka z ołowiu porusza się względem obserwatora z szybkością . Obserwator stwierdzi, że:

a)      liczba atomów w kulce wzrosła dwukrotnie, b) masa każdego z atomów dwukrotnie wzrosła, lecz ich liczba w kulce nie zmieniła się, c) energia kinetyczna jest dwukrotnie większa od jej energii spoczynkowej, d) kula przybrała kształt elipsoidy.