Podstawowe stałe fizyczne:


Stała Symbol Wartość obliczeniowa
szybkość światła w próżni c 3,00*108 m/s
ładunek elementarny e 1,60*10-19 C
masa spoczynkowa elektronu me 9,11*10-31 kg
przenikalność elektryczna próżni e0 8,85*10-12 F/m
przenikalność magnetyczna próżni m0 1,26*10-6 H/m
ładunek właściwy elektronu e/me 1,76*1011 C/kg
masa spoczynkowa protonu mp 1,67*10-27 kg
stosunek masy protonu do masy elektronu mp/me 1840
masa spoczynkowa neutronu mn 1,68*10-27 kg
masa spoczynkowa mionu mm 1,88*10-28 kg
stała Plancka h 6,63*10-34 J*s
comptonowska długość fali dla elektronu le 2,43*10-12 m
stała gazowa R 8,31 J/(mol*K)
stała Avogadra NA 6,02*1023 1/mol
stała Boltzmanna k 1,38*10-23 J/K
objętość molowa gazu doskonałego Vm 2,24*10-2 m3/mol
stała Faradaya F 9,65*104 C/mol
stała Stefana-Boltzmanna s 5,67*10-8 W/(m2*K4)
stała Rydberga R 1,10*107 1/m
stała grawitacji G 6,67*10-11 m3/(s2*kg)
promień Bohra a0 5,29*10-11 m
moment magnetyczny elektronu me 9,28*10-24 J/T
moment magnetyczny protonu mp 1,41*10-26 J/T
magneton Bohra mB 9,27*10-24 J/T
magneton jądrowy mN 5,05*10-27 J/T

Serwis poświęcony stałym fizycznym - wersja anglojęzyczna

Zamiana jednostek - unit konwerter online - (wersja anglojęzyczna)