3 października 2015
Zadania z matematyki dla słuchaczy klasy II LO - trygonometria
Zadania z matematyki dla słuchaczy klasy III LO - kombinatoryka

29 września 2012 Zadania utrwalające treści wykładu ze zjazdu w dniu 29 września 2012 - klasa I LO
Liczby
Działania na liczbach rzeczywistych
Obliczenia procentowe

28 maja 2011
Zadania przygotowujące do egzaminu semestralnego w semestrze wiosennym 2011 - dla klasy 1 LU.

5 kwietnia 2011
Zadania przygotowujące do egzaminu z matematyki dla klasy 2 Liceum Uzupełniającego .

15 marca 2011
Zadania z funkcji
liniowej i kwadratowej - dla klasy 1 LU.

27 lutego 2011
Kilka zadań z funkcji: wykres i własności funkcji na podstawie wykresu - dla klasy 1 LU.

9 stycznia 2011
Zestawy zadań do przygotowania się na egzamin pisemny i ustny dla klasy 1 LU.
Ponadto zadania 1, 3, 4 z zestawu 1
i zadanie 25 z zestawu 2.
Oprócz tego należy przerobić zadania polecane poniżej czyli: Obliczenia procentowe, Działania na liczbach wymiernych i Potęgi i pierwiastki.
31 października 2010
Praca kontrolna z matematyki dla słuchaczy klasy I LO
Praca kontrolna z matematyki dla słuchaczy klasy II LO
Praca kontrolna z matematyki dla słuchaczy klasy III LO
Praca kontrolna z matematyki dla słuchaczy klasy I LU
Praca kontrolna z matematyki dla słuchaczy klasy II LU

17 października 2010
Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku - matematyka
Obliczenia procentowe - LO, LU klasy 1

Ciągi. Monotoniczność ciągu - LU, klasa 2
Ciąg arytmetyczny - LU, klasa 2
Ciąg geometryczny - LU, klasa 2

Dziedzina, wartość i podstawowe przekształacanie wyrażeń wymiernych - LO, klasa 3
Działania arytmetyczne na wyrażeniach wymiernych - LO, klasa 3
Równania wymierne - LO, klasa 3
Zadania tekstowe prowadzące do równań wymiernych - LO, klasa 3

08 października 2010
Działania na liczbach wymiernych - LU, klasa 1
Potęgi i pierwiastki - LU, klasa 1
16 maja 2010
Poniżej znajduje się zestaw zagadnień na egzamin ustny dla słuchaczy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Rabce Zdroju.

Zestaw zagadnień do pobrania (w formacie pdf)

Poniżej znajduje się zestaw zagadnień na egzamin ustny dla słuchaczy Dwuletniego Liceum Uzupełniającego w Rabce Zdroju.

Zestaw zagadnień do pobrania (w formacie pdf)


8 lutego 2010
Poniżej znajduje się zestaw zagadnień do przygotowania na sprawdzian z termodynamiki dla uczniów klas drugich. Polecam również podobne zadania, obejmujące ten sam zestaw wymagań, a znajdujące się poniżej. Są to zadania z lat ubiegłych (dawniej były to klasy trzecie). Klasa 2 TE - termin sprawdzianu: 15 luty 2010.

Zestaw zagadnień do pobrania (w formacie pdf)


3 listopada 2009
Poniżej znajduje się zestaw zagadnień do przygotowania na sprawdzian z fizyki jądrowej dla uczniów klas drugich.

Zestaw zagadnień do pobrania (w formacie pdf)


3 listopada 2009
Poniżej znajduje się zestaw zagadnień do przygotowania na sprawdzian z kinematyki i dynamiki dla uczniów klas pierwszych.

Zestaw zagadnień do pobrania (w formacie pdf)


20 maja 2009
Poniżej znajduje się zestaw zagadnień z astronomii dla uczniów klas drugich i trzecich, którzy chcą poprawić swoją ocenę na koniec roku szkolnego. Należy wybrać jedno zagadnienie i zreferować go na lekcji. Czas na prezentację wynosi 5 minut.

Zestaw zagadnień do pobrania (w formacie pdf)


18 maja 2009
Poniżej znajduje się zestaw pytań i zadań dla uczniów klas pierwszych, którzy chcą uzyskać ocenę bardzo dobrą na koniec roku szkolnego. Należy opracować sobie te zagadnienia. Sprawdzenie będzie polegało na odpowiedzi na jedno z wylosowanych pytań spośród pytań podanego zestawu.

Zestaw pytań i zadań na ocenę bdb do pobrania (w formacie pdf)


Przykadowe zadania na sprawdzian z termodynamiki dla klas trzecich Rozmiar: 252 kB

Tematy prac pisemnych z teorii kwantowej dla klasy III B TE. Termin oddania prac - koniec kwietnia 2007 Rozmiar: 252 kB

Ruch jednostajny prostoliniowy - zadania

Szczególna teoria względności - test

Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy Rozmiar: 217 kB

Rzut poziomy i ukośny - kilka zadan Rozmiar: 170 kB

Ruch po okregu - zadania Rozmiar: 186 kB

Jak się przygotować na sprawdzian z kinematyki i dynamiki - dla klas pierwszych. Aktualizacja 6 listopada 2006