Przeczytaj opracowania: Względność ruchu.
Ruch zmienny
Elementy dynamiki
a następnie rozwiąż przykładowe zadania