1. Ewolucja fizyki; Albert Einstein, Leopold Infeld   1,6 MB
  2. W 20-tą rocznicę awarii Czarnobylskiej elektrowni jądrowej; W. Trojanowski, L. Dobrzyński, E. Droste, marzec 2006   992 kB
  3. Leon Lederman "Boska cząstka"
  4. K.Ciesielski, Z.Pogoda "Diamenty matematyki"
  5. Jan Zydler "Geometria"
  6. Rozdział 2 "Femme fatale" W. Sadowskiego
  7. 6 tekstów o filozofach starożytnych K. Leśniaka
  8. Spinoza, Leibniz, Pascal, Newton w "Krótkiej historii filozofii" Solomona i Higginsa
  9. Elementy Euklidesa
...
Read this FREE online!
Controlling the Quantum World: ...
Read this FREE online!
Full Book | PDF Summary