GRAIL
Gravity Recovery And Interior Laboratory - misja kosmiczna NASA, której celem jest zbadanie pola grawitacyjnego Księżyca i jego wewnętrznej budowy.
Misję realizują dwie bliźniacze sondy - Ebb, Flow - krążące wokół Księżyca po orbicie zorientowanej południkowo w określonej formacji. Mierząc precyzyjnie zmiany odległości między sondami powodowane rozkładem masy aktualnie znajdującej się pod nimi części Księżyca, naukowcy mogą obliczyć bardzo dokładnie pole grawitacyjne Księżyca. Sondy krążą na wysokości 50 km w średniej odległości 200 km od siebie.

GRAIL spacecraftMisja GRAIL stworzy najdokładniejszą mapę grawitacji Księżyca, jaką do tej pory udało się stworzyć. Dokładność pomiarów grawitacji bliskiej strony Księżyca będzie 100 - krotnie większa od dotychczasowej, a dalekiej strony 1000 - krotnie większa.

Tak dokładna znajomość pola grawitacyjnego w powiązaniu z topograficzną mapą terenu o równie wysokiej rozdzielczości pozwoli wydedukować jaka jest wewnętrzna struktura Księżyca i skład materii księżycowej. Pozwoli to również na wgląd w historię termiczną Księżyca - jak się ogrzał i jak stygł - a to przybliży nam zrozumienie jego powstania i ewolucji.

Dokładna znajomość pola grawitacyjnego pomoże także w nawigacji przyszłymi sondami, które polecą na Księżyc.

Start sond nastąpił we wrześniu 2011 roku, na orbicie zostały umieszczone w styczniu 2012 roku, a zadania naukowe misji będą realizowane od marca do maja 2012 roku. Każda z sond jest wielkości pralki. Na pokładzie każdej z nich znajduje się instrument do pomiaru odległości wzajemnej sond - Lunar Gravity Ranging System - który jest w stanie zmierzyć odległość między sondami z dokładnością do kilku mikronów (1 mikron = jedna milionowa część metra).

MoonKAM
Moon Knowledge Acquired by Middle school students - NASA po raz pierwszy w planetarną misję zabrała instrumenty przeznaczone dla publicznego edukacyjnego projektu. Każda z sond ma na pokładzie cztery kamery, dzięki którym uczniowie mogą wykonać zdjęcia wybranych przez siebie fragmentów powierzchni Księżyca. Program prowadzony jest przez Sally Ride Science

MoonKAM
Strona misji GRAIL
Misja GRAIL na stronach NASAObrazy innego świata - obrazy namalowane przez Alana Beana, pilota modułu księżycowego misji Apollo 12
strona domowa Alan Beana

Alan Bean's MoonPowrót do domuPierwszy krokMatka Ziemia

Powrót do strony głównej