!!!   INFORMATYKA!!!   INFORMATYKA!!!   INFORMATYKA!!!   INFORMATYKA!!!


Sprawdzian dla klas drugich

Sprawdzian poprawkowy dla klas szóstych

Sprawdzian dla klas szóstych

Test z organizacji danych na dysku

Test z bazy danych

Arkusz kalkulacyjny


!!!   FIZYKA!!!   FIZYKA!!!   FIZYKA!!!   FIZYKA!!!


!!!   UCZNIOWIE KLASY IIa GIMNAZJUM W KONINIE - KLIKNIJ OBOK - Tutaj są zadania :  dodane 6 grudnia 2008!!!


Opis ruchu - test

Kinematyka - względność ruchu

Kinematyka - ruch jednostajny

Kinematyka - ruch jednostajnie zmienny

Praca, energia, moc - zasada zachowania energii

Praca, moc energia - wymagania na sprawdzian

Siły: zasady dynamiki, przykłady sił

Prąd elektryczny

Ruch drgający i falowy - wymagania na sprawdzian

Drgania i fale

Testy, sprawdziany, zadania konkursowe i inne


!!!   MATEMATYKA!!!   MATEMATYKA!!!   MATEMATYKA!!!   MATEMATYKA!!!


  Rozwiązania zadań ze sprawdzianu - graniastosłupy - z 4 X 2010 roku

  Magazyn Miłośników Matematyki - wybrane zadania

  Odpowiedzi do testu z próbnego egzaminu gimnazjalnego z marca 2007

  Zadania przygotowujące do sprawdzianu z działań na ułamkach: 03.01.2007

  Odpowiedzi i punktacja do testu z próbnego egzaminu gimnazjalnego z listopada 2006

  Zadania na układanie i rozwiązywanie równań

  Zadania przygotowujące do sprawdzianu z równań i nierówności: 05.12.2006

  Zadania przygotowujące do sprawdzianu 14.11.2006

  MATEMATYKA - ostrosłupy1

  MATEMATYKA - ostrosłupy2

  MATEMATYKA - ostrosłupy3

  MATEMATYKA - ostrosłupy4